תקנון שוק הביטוח | השוואת ביטוח

 

 1. כניסתך לאתר "שוק הביטוח" ושימוש בתוכנה להלן "מחשבון ביטוח" השוואת ביטוח בין אם לחצת על כפתור "אני מאשר" ובין אם לא, מהווה את הסכמתך לאמור בו ולכך שקראת את תנאי התקנון תנאי השימוש ואת התנאים הנוספים וכי הבנת אותם והנך מסכים אליהם, ובכל פעם שאתה עושה שימש בתוכנה הנך מסכים לתנאים הללו בכפוף וכנגד הסכמתך 

 2. מובהר כי המשתמש אשר מקבל הסכם לשימוש אישי בלבד ב"מחשבון הביטוח" למטרת הצעות מחיר ולא לשם שימוש אחר אשר האתר לא נועד לו, וכי "שוק הביטוח" הנה ונשארת בעלי התוכנה ובעלי כל זכויות היוצרים וזכויות קניין האחרות בתוכנה.

 3. "מחשבון הביטוח" הינה תוכנה להצעות מחיר והשוואות כיסויים בלבד המוצעות על ידי חברות ביטוח שונות, שוק הביטוח אינה תוכנה לקניית פוליסת ביטוח ולא ניתן לראות בהצעות שלה כיסוי ביטוחי  כלל. 

 4. "מחשבון הביטוח" היא תוכנה חל איסור מוחלט להסיר את סימן זכויות היוצרים המופיע באתר "שוק הביטוח"

 5. במסגרת השימוש "מחשבון הביטוח" המשתמש יידרש להזין פרטים מסוימים לצורך ביצוע חישובי התוכנה. בשימוש באתר הנ"ל מצהיר, כי הנך מודע לכך, וכי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין הזנת נתונים שגויים על ידי משתמש, או בגין קליטה שגויה של נתוני המשתמש על ידי התוכנה .

 6. מובהר כי המידע בתוכנה "מחשבון הביטוח" מתעדכן ידנית לעתים רחוקות בלבד ולא באופן אוטומטי, על המשתמש לשים לב לכך כי נתוני חברות הביטוח המופיעים בשוק הביטוח מתעדכנים פעם ל- 30 יום בערך. תדירות עדכון נתונים אלו עלולה להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש.

 7. חישובי מחירי הפוליסות ב"המחשבון הביטוח" וכן פרטיי הכיסויים נעשים על תוך שימוש בנתונים המתקבלים מחברות הביטוח מפעם לפעם. ייתכן כי בעת השימוש ב"התוכנה" נתונים שסופקו על ידי חברת ביטוח מסוימת יהיו בלתי עדכניים או שגויים. שוק הביטוח לא תישא באחריות כלשהי בגין הפסד או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בנתוני

 8. "שוק הביטוח" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או לבטל היבט או פונקציה כלשהיא של "התוכנה", וזאת ללא הודעה מראש. "שוק הביטוח" ולרבות האפליקציות שבה, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר, שוק הביטוח עושה ככול יכולתה לעדכן את כל האפליקציות בתוכנה, אף על פי כן השימוש בתוכנה איננו מבטיח כי כל האפליקציות בו יהיו זמינות שמושיות.חברות הביטוח או בהסתמכות עליהם.

 9. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות בין היתר העלאת תכנים ו/או מידע שאים לך בהם זכות השימוש ו/או אינם שייכים לך ועלולים להפר זכויות על קניין התוכנה מכל סוג שהיא,העלאת תכנים או מידע במטרה לפרסם, העלאת פרטים או מידע שיש בו כדי לפגוע, העלאת תכנים או מידע שאינם מדוייקים, העלאת תכנים או מיידע העלול להזיק למשתמשים אחרים כגון תוכנות מזיקות , וירוסים, סוס טרויני וכדומה.

 10. זכויות היוצרים ב"התוכנה" ובאתר "שוק הביטוח" ובכל התכנים המופיעים אגב השימוש באתר, לרבות טקסטים, גרפים, תמונות, איורים, סרטוטים, טבלאות או שילובם של אלו, שייכות באופן בלעדי לשוק הביטוח

 11. בנוסף לאמור בסעיף 9 לעיל, כל המידע המופיע באתר זה הינה רכושה הבלעדי של "שוק הביטוח" לענייו זה מידע – כל החומר והנתונים בכלל זה המידע בנוגע לפעילות ה"תוכנה", קוד התוכנה, נוסחאות, תמונות, תיאורים, ציורים, ביטויים, שרטוטים, רישומים, סרטונים, אודיו, ולרבות עיצובם.

 12. שוק הביטוח כולל מידע המהווה קנין רוחני של בעלי האתר ובכלל זה פטנטים, זכיות יוצרים, סודות מסחריים, הינם לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשו כל פעולה במיד-כולו או חלקו שיש בה כי לפגוע בזכויות קניין אלה, ולרבות לא ניתן להציג, לערוך, לשנותו, לשפרו, ליצור נגזרות, למכור ולסחור בו או לנצל כל דרך אחרת את התוכנה ו/או זכויות קניין הרוחני בה, בין זכויות רשומות או בלתי רשומות, ללא רשותה המפורשת מאת "שוק הביטוח".

 13. ואין לראות ב"שוק הביטוח" ומפעילים מטעמה כאחראים לכל התוכן מידע זה והיא לא תהיה אחראית לנזק מכל מין וכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ולא תישא באחריות כלשהי בגין נזק כלשהו, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש או לצד שלישי עקב השימוש ו/או ההסתמכות במידע המופיע ב"מחשבון הביטוח"  

 14. כל תכני ושרותי "שוק הביטוח" מסופקים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לרבות ללא אחריות עבור מידעים, נתונים, זמינות או רציפות השרות, נכונות או תועלת המידע, הפרת זכויותיהם של צדדים שלישים או התאמת התוכנה למטרה כלשהי.

 15. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והא יפרוש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור ת"א תהא הסמכות השיפוט היחידה והבלעדית לדון בכל הסכסוכים בין הצדדים. 

מודגש בזאת:

 • מחשבון הביטוח משמש לצורך מתן הצעת מחיר בלבד ואין בו כדי לחייב את החברה
 • המחירים הינם תחת שלא ידרשו תוספות חיתומיות וללא כל התחשבות בתוספת חיתום רפואי במידה ויש ו/או מקצועי ו/או תחביבי ו/או אחר.
 • תעריפי הביטוח עשויים להשתנות מידי פעם, התעריפים המחייבים הם התעריפים המופעים בחברה.
 • ההצטרפות לפוליסות כפופה להשלמת ההליך החיתומי ולאישור חברת הביטוח ולתנאי הפוליסה כפי נוסחם מעת לעת.

מעדיף שנחזור אליך עם פרטים?

חברות הביטוח איתם אנו עובדים חברות הביטוח איתם אנו עובדים

4 צעדים פשוטים לחסכון גדול

 

להשוות בקלות בין הביטוחים בארבעה צעדים פשוטים